Výživové doplnky

Výživové doplnky Dr. Matthiasa Ratha sú najvyššej kvality a bezpečnosti.

Dr.Matthias Rath vytvoril so svojím výskumným tímom na základe vedeckých poznatkov synergické formuly vitamínov, minerálov, aminokyselín a niektorých prírodných látok. Synergia , t.j. vzájomné pôsobenie, zvyšuje účinnosť látok v nich použitých.

Čistota produktov Dr. Matthiasa Ratha je istá:neobsahujú syntetické príchute a farbivá, látky z geneticky modifikovaných ras tlín (GMO), glutén, kvasnice, mlieko,

pšenicu, orechy, ťažké kovy, trans tuky, alergény, MSG ( glutaman sodný), reziduá pesticídov, ingrediencie neboli ožarované, nie sú   mikrobiálne alebo inak kontaminované (BSE,..).Nádoby na tablety sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.