Výskum V kategórii sa nenachádza žiadny produkt.

Výskum v oblasti vplyvu mikroživín, ich foriem a kombinácií na ľudský organizmus je mimoriadne dôležitý. Výskumný ústav Dr. Ratha neustále skúma nové spojenia mikroživín s ohľadom na ich účinok. Ukázalo sa, že výber a dávkovanie každej mikroživiny sú rozhodujúce pre výsledky. Uplatňujú princíp synergie, teda vzájomne sa posilňujúcej interakcie jednotlivých zložiek. Výskum dáva vedecký základ pre nové zdravotné tvrdenia a nové medicínske aplikácie mikroživín. Napríklad komplexná séria testov skúmala, ako môžu jednotlivé kombinácie mikroživín podporovať alebo zvyšovať dôležité biologické funkcie.

  • Zdravý rast buniek je mimoriadne dôležitý pre vývoj a udržanie zdravého tela. Bunky prechádzajú procesom nepretržitej obnovy, ktorý odstraňuje staré a poškodené bunky a nahrádza ich novými. To je zásadný predpoklad pre život v každom veku. Bunky potrebujú pravidelný prísun živín, aby sa mohli zdravo formovať a fungovať; to platí pre ich rast aj delenie. Výskumný ústav Dr. Ratha skúmal synergie mikroživín z hľadiska ich vplyvu na rast zdravých buniek do buniek ľudského spojivového tkaniva (fibroblasty). Výskumníci namerali jasný stimulačný účinok na rast fibroblastov. V porovnaní s kontrolou (bez pridania mikroživín) bol nameraný rast buniek nad 50 % a niekedy až takmer 100 %

  • Spojivové tkanivo poskytuje telu podporu a ochranu zároveň. Rozhodujúcimi molekulami, ktoré sa tvoria v bunkách spojivového tkaniva, sú kolagénové vlákna. Majú podobnú funkciu ako oceľové nosníky v mrakodrape. Kolagén typu I a IV hrá v tele osobitnú úlohu. Kolagén typu I je zodpovedný hlavne za zdravé fungovanie kože, šliach, kostí a zubov. Výskumný ústav Dr. Ratha skúmal, ako určité kombinácie mikroživín ovplyvňujú produkciu kolagénu typu I zvýšením produkcie kolagénu vo fibroblastoch ľudskej kože. Štúdia týkajúca sa tvorby molekúl stability kolagénu (typ I) ukázala, že suplementácia mikroživín spôsobila ich významný nárast. V dvoch z testovaných kombinácií mikroživín sa tvorba kolagénu zvýšila takmer štvornásobne v porovnaní s jednou kontrolnou skupinou (bez pridania mikroživín) a dokonca šesťnásobne v inej kontrolnej skupine.

  • Kolagén typu IV je dôležitý najmä pre steny krvných ciev a kardiovaskulárny systém. Aktivácia produkcie kolagénu v jadre (génová expresia) sa použila na skúmanie toho, ako rôzne kombinácie mikroživín ovplyvňujú produkciu kolagénu typu IV. Štúdia bola realizovaná na ľudských bunkách arteriálnej steny (bunky hladkého svalstva, fibroblasty). Štúdia týkajúca sa tvorby molekúl stability kolagénu (typ IV) ukázala ich významný nárast. Tvorba kolagénu mohla byť zvýšená až o 200% v porovnaní s kontrolnou skupinou (bez pridania mikroživín).

  • Takmer všetky biologické procesy, ktoré prebiehajú v našich bunkách, spotrebúvajú biologickú energiu. Rozhodujúca molekula, ktorá poskytuje túto energiu, sa nazýva ATP. Bunkové systémy, ktoré sú permanentne zaťažené, majú obzvlášť vysokú spotrebu energie, ako napríklad bunky srdcového svalu. Rozhodujúci význam pre tvorbu a poskytovanie bioenergie vo forme ATP má prísun mikroživín do buniek. Výhody rôznych kombinácií mikroživín pre tvorbu bioenergie boli preukázané meraním produkcie ATP pomocou špeciálnej meracej techniky (kolorimetria). Vyšetrenie sa uskutočnilo na ľudských bunkách hladkého svalstva arteriálnej steny. Kontrolnou skupinou bol roztok bez pridaných mikroživín. V štúdii týkajúcej sa tvorby bioenergie vo forme ATP výskumníci namerali zvýšenie koncentrácie ATP o 16 %, 44 % a 12 % v troch skúmaných kombináciách mikroživín. Tieto výsledky ukazujú, že terapia mikroživinami môže poskytnúť hmatateľnú podporu energetickému metabolizmu.

  • Výfukové plyny, znečistená voda a environmentálne toxíny sú typickými zdrojmi znečistenia, ktoré generujú voľné radikály. Tieto agresívne, vysoko reaktívne molekuly sú schopné výrazne poškodiť naše bunky. Nadbytok voľných radikálov vytvára takzvaný „oxidačný stres“. To môže viesť k chorobám a predčasnému starnutiu. Ak sú voľné radikály reaktívne molekuly kyslíka (ROS), tento proces sa tiež nazýva "biologické hrdzavenie". Antioxidanty sú schopné ich neutralizovať a tým ich zneškodniť. Najdôležitejšie antioxidanty, ktoré môžeme dodať prostredníctvom výživy, sú mikroživiny - vitamíny a polyfenoly. Výskumný ústav Dr. Ratha skúmal antioxidačnú kapacitu rôznych kombinácií mikroživín. Výskumníci skúmali antioxidačnú kapacitu pomocou štandardizovanej metódy merania (Trolox Equivalent Antioxidative Capacity, TEAC). Výsledky sú uvedené v takzvaných "ekvivalentoch Trolox". Na posúdenie antioxidačnej kapacity boli stanovené hodnoty 170, 1430 a 1300 ekvivalentov Troloxu

  • Glukóza (cukor) je životne dôležitým zdrojom energie pre určité bunky v našom tele. Nadbytok cukru v strave však môže mať nepriaznivé následky, zaťažuje a poškodzuje bunky. Trvalý nadbytok cukru v krvi spôsobuje, že povrchy buniek sú "lepivé" a značne ich obmedzuje v spôsobe ich fungovania. Vysoká hladina cukru v krvi môže navyše blokovať vstrebávanie vitamínu C do buniek. Ak sú bunky vystavené veľmi vysokým hladinám glukózy dlhší čas, odumierajú. V nasledujúcom experimente Výskumný ústav Dr. Ratha skúmal, či mikroživiny majú ochranný účinok na ľudské bunky (bunky hladkého svalstva), ktoré boli vystavené zvýšeným hladinám glukózy. Výskumníci porovnávali mieru prežitia ošetrených buniek s kontrolnou skupinou, ktorá nedostala pridanie mikroživín. Čo sa týka účinkov na ochranu buniek pred poškodením nadbytkom cukru, miera prežitia ošetrených buniek v porovnaní s kontrolnou skupinou (bez pridania mikroživín) pri najúčinnejších synergiách bola 60 %, 80 % a dokonca 100 %.

Viac informácií v publikácii:

Science-Based Natural Health: Cornerstone of Preventive Health Care

https://issuu.com/drrath/docs/therapist_brochure_en-02122022_screen