Kniha Cancer...  

Kniha Cancer...

35

Kniha v angličtine: Matthias Rath, M.D. and Aleksandra Niedzwiecki, Ph.D.: Victory Over Cancer!

Viac detailov

12,10 € s DPH

11,00 € bez DPH

Victory over Cancer

The natural health approaches presented in this book have been shown to block all key mechanisms that make cancer a deadly disease. This book does not claim that we have already reached the goal of victory over cancer, but paves the way to turn cancer into a manageable disease.

V angličtine, knižná verzia.

Kniha sprístupňuje poznatky tímu Nadácie Dr.Matthiasa Ratha o niektorých základných princípoch vzniku a šírenia rakoviny. V knihe sa hovorí o stratégii celulárnej medicíny inhibovať vývoj rakoviny a metastazovanie použitím prirodzene sa vyskytujúcich nutrientov, a to v ich synergickej kombinácii.

Efektívnosť zdolávania rakoviny prirodzenou cestou sa vedecky dokazuje na úrovni bunkovej medicíny experimentálne, a na rade žijúcich pacientov postihnutých rakovinou .

Dr. Matthias Rath umožnil pozrieť a čítať knihu aj online na internete:

www.victory-over-cancer.org